Een nieuw lustrum

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1008

artikel

Mensen willen graag iets te vieren hebben en niet in de laatste plaats de komst van het nieuwe jaar. Maar ook een lustrum wordt nogal eens aangegrepen om diverse feestelijkheden te rechtvaardigen. De hoofdredactie van het NTvG gaat geen feest geven maar wil wel graag even stilstaan bij een lustrum dat zich met dit nummer aandient. Het is namelijk precies 5 jaar geleden dat wij een radicale koerswijziging doorvoerden in de opmaak van het tijdschrift. Dat was aanvankelijk even wennen en niet iedereen was onmiddellijk gelukkig met de metamorfose maar gaandeweg is er steeds meer waardering gekomen voor onze aanpak. De ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen 5 jaar in rap tempo opgevolgd waarbij het accent gelegen heeft op de verdere digitalisering van ons educatieve aanbod. Dat wil zeggen: niet alleen van het tijdschrift zelf maar ook van alles wat daaromheen gebeurt en waarvan het CME-model een mooi voorbeeld is. Om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen, is het NTvG nu ook via een app op tablet te lezen en over enkele maanden wordt onze website volledig vernieuwd.

Wij hebben in deze fase van sommige zaken ook wel eens te hoge verwachtingen gehad. Een voorbeeld betreft de podcast die uiteindelijk minder populair werd dan wij gedacht hadden. In de komende 5 jaar zullen wij proberen u met nog veel meer digitale berichtgeving te helpen. Het is goed om daarbij te bedenken dat de rol van medische tijdschriften aan het veranderen is en dat de betekenis van het klassieke medische artikel steeds meer zal gaan vervagen. De toenemende roep om het vrij ter beschikking stellen van onderzoeksgegevens en het verplicht moeten invullen van onderzoeksresultaten in bijvoorbeeld de registraties van klinische trials maken dat veel meer onderzoekers en clinici direct toegang zullen krijgen tot de uitkomsten van onderzoek. Deze hoeven dan niet meer op een wat hoger geaggregeerd niveau, en dus soms wat schimmig want slecht controleerbaar, in tijdschriften gerapporteerd te worden. Het duiden van de resultaten en het in perspectief plaatsen daarvan zal dan ook een veel grotere rol krijgen, een rol die het NTvG in de afgelopen periode overigens ook steeds meer is gaan spelen. Hopelijk zal dit ook gaan leiden tot een andere visie op de waarde van het auteurschap. Niettemin zal er op dit vlak nog veel moeten gebeuren en het is nog maar de vraag of de hoofdredactie die het volgende van zo’n nieuw lustrum zal gaan inleiden al voldoende progressie zal kunnen melden. Met deze reflectie wens ik u in ieder geval namens alle medewerkers van het NTvG een meer dan voorspoedig 2014.

Ook interessant

Reacties