Een nieuw kenmerk voor longfistel bij pyopneumothorax

Onderzoek
Talma, S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:430-1