Arterioveneuze longfistels casu quo aneurysmata

Klinische praktijk
Eerland, L.D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1953;97:720-6