Een merkwaardige uiting van een complicatie na hysterectomie; patiënt knielt voor dokter

Klinische praktijk
P.J.H. van Vugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:171-3
Abstract

Samenvatting

Bij een patiënte van 54 werd tijdens operatie wegens liesbreuken ook abdominaal hysterectomie verricht, waarna een ernstige wondinfectie ontstond. Nadien bleek dat zij niet meer kon zitten omdat zij het linker bovenbeen niet kon buigen. Bij laparotomie werd een getromboseerde en gescleroseerde vena ovarica sinistra gevonden die het contraheren van de M. iliopsoas bemoeilijkte. In het kort worden ongewenste verschijnselen van hysterectomie besproken.

Auteursinformatie

Maria Ziekenhuis, afd. Gynaecologie, Dr.Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg.

Dr.P.J.H.van Vugt, gynaecoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Amsterdam, februari 1989,

Het verbaast mij dat een arts ongevraagd hysterectomie verricht bij een patiënte, die met haar behandelend arts was overeengekomen aan liesbreuken geopereerd te worden (1989;171-3). Uit het artikel blijkt niet, dat de vrouw zodanige klachten had dat de myomen moesten worden behandeld. En al was dat het geval, dan lijken mij bespreking en patiëntes instemming vooraf op zijn plaats. Zijn hier de lichamelijke soevereiniteit en integriteit van een patiënt niet geschonden?

W. Boland

Tilburg, februari 1989,

Collega Boland zou gelijk hebben, ware het niet dat de patiënte reeds vóór de operatie bij de haar opererende gynaecoloog bekend was. Kortheidshalve heb ik deze voor de casus niet relevante bijzonderheid weggelaten bij de beschrijving van de ziektegeschiedenis. Onder de beschreven omstandigheid is het een moeilijk te beantwoorden vraag welke keuze beter en verstandiger is: de patiënte in dezelfde zitting van een onverwacht potentieel gevaarlijk orgaan af te helpen of na maanden een tweede operatie te moeten uitvoeren. Men neemt zo'n beslissing niet lichtvaardig, lijkt me, maar ‘als een goed huisvader’ wakend over de belangen van de patiënt. Als ik het goed begrepen heb, heeft de patiënte haar gynaecoloog de genomen beslissing ook niet kwalijk genomen.

P.J.H. van Vugt