Een meisje met ophelderingen van de schedel

Wat is de diagnose?
Nadia Abdelmalik
Moniek E Op de Coul
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1595
Abstract

Casus

Bij een 5-jarig meisje werd een röntgenfoto van de schedel gemaakt vanwege een val uit haar bed. Patiënte was bekend wegens ernstige psychomotore retardatie met onbekende oorzaak. De röntgenfoto van de schedel toonde op meerdere plaatsen verdunning van het bot, passend bij craniolacunia (‘Lückenschädel’) (figuur 1). Dit was een toevalsbevinding bij patiënte. Bij craniolacunia is sprake van dysplasie van het membraneuze schedeldak, waarbij talrijke lacunae – regio’s van niet-geossificeerd, fibreus botweefsel – worden omringd door geossificeerd bot. De dura mater is ter plaatse van de lacunae dunner dan onder de tussenliggende, niet-afwijkende botdelen. In de eerste 6 maanden van…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam, afd. Kindergeneeskunde.Drs. N. Abdelmalik, coassistent en drs. M.E. Op de Coul, kinderarts.

Contact drs. N. Abdelmalik (nadia.abdelmalik@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 7 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties