Een meisje met een zwelling op haar voorhoofd

Wat is de diagnose?
Melvin J. Kilsdonk
Frank J.A. van den Hoogen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A857
Abstract

Casus

Een 9-jarig meisje kwam op de kno-spoedpolikliniek met hoofdpijn en een zwelling midden op haar voorhoofd. Ze was 3 weken eerder verkouden geweest, maar door de huisarts voorgeschreven antibiotica hadden slechts een kortdurend effect op de zwelling gehad. We zagen een matig ziek kind zonder koorts. Leukocyten waren licht verhoogd (12,7 × 109/l) en het CRP was 82 mg/l. Bij lichamelijk onderzoek was een fluctuerende tumor van 4 × 4 cm palpabel (figuur a). Verder kno-onderzoek toonde geen afwijkingen. Op een CT-scan was een gesluierde sinus frontalis met een verbinding naar de zwelling zichtbaar. Bij patiënte bleek…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde, Nijmegen.

Drs. M.J. Kilsdonk, coassistent (thans: arts-assistent in opleiding tot kno-arts, Universitair Medisch Centrum Groningen); dr. F.J.A. van den Hoogen, kno-arts.

Contact dr. F.J.A. van den Hoogen (f.vandenhoogen@kno.umcn.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 30 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties