Een meisje met een pijnlijke heup na spagaat

Wat is de diagnose?
Theo Menting
Erik Staal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3320
Abstract

Casus

Op de Spoedeisende Hulp kwam een 14-jarig meisje met pijn in de rechter heup na het maken van een spagaat op de trampoline. Hierbij was haar rechter been naar dorsaal gericht geweest. De pijn zat aan de ventrale zijde van de heup en was acuut ontstaan. Ze had een ‘knap’ gevoeld waarna het been door de pijn niet meer belastbaar was. Bij lichamelijk onderzoek bleek actieve extensie en exorotatie van de heup pijnlijk. Meest drukpijnlijk was het gebied van de spina iliaca anterior superior. Op de röntgenfoto van het bekken was een avulsiefractuur van de spina iliaca anterior superior…

Auteursinformatie

Slingeland Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Doetichem.

Drs. T. Menting, anios chirurgie; dr. E. Staal, traumachirurg.

Contact drs. T. Menting (t.menting@chir.umcn.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 26 mei 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties