Een meisje met een acute jeukende huiduitslag

Wat is de diagnose?
Elmire Hartmans
Ronald H. Houwing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4519
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Op de polikliniek Dermatologie zagen wij een 36 weken oud meisje vanwege een acuut ontstane jeukende huiduitslag. De uitslag bevond zich aanvankelijk op de wangen, maar had zich later uitgebreid naar de strekzijde van armen en benen en naar de billen (figuur a en b). Bij lichamelijk onderzoek huilde patiënte en zagen wij op wangen, armen en benen een papulovesiculeuze eruptie. Op grond van het klinisch beeld en de snelle ontstaanswijze van de huiduitslag werd de diagnose ‘Gianotti-Crosti-syndroom’ gesteld, die ook wel ‘papuleuze acrodermatitis van de kinderleeftijd’ wordt genoemd. Het karakteristieke huidbeeld is een reactie op een virale infectie. Vaak wordt het exantheem voorafgegaan door prodromale symptomen, zoals die van een bovensteluchtweginfectie of van een gastro-intestinale infectie. Het syndroom komt voornamelijk voor bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot circa 14 jaar en wordt het meest frequent veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. Vele andere virale verwekkers, zoals humaan herpesvirus 6, cytomegalovirus en hepatitisvirussen A, B en C, en ook immunisaties zijn als oorzaak van het syndroom beschreven. Het aantonen van de verwekker is niet noodzakelijk, aangezien dit geen invloed heeft op het verdere therapeutisch beleid. De aandoening verdwijnt namelijk spontaan na 3-6 weken. Histopathologisch onderzoek laat een niet-specifiek inflammatoir beeld zien. Behoudens lokale bestrijding van de eventuele jeuk met antipruritica behoeft deze zelflimiterende aandoening geen behandeling. Het gebruik van lokale glucocorticoïden is gecontra-indiceerd, omdat deze het ziektebeeld kunnen verergeren.

Figuur 1

Diagnose

Gianotti-Crosti-syndroom (papuleuze acrodermatitis van de kinderleeftijd).

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Deventer.

E. Hartmans, BSc, coassistent; dr. R.H. Houwing, dermatoloog.

Contact dr. R.H. Houwing (r.houwing@dz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 februari 2012

Ook interessant

Reacties