Een man met witte vlekken

Wat is de diagnose?
Jessica C. van den Broek
Anneke Verdam-de Witte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4202
Abstract
Download PDF

Casus

Een 24-jarige man, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, kwam bij de huisarts met een witte vlek op de bovenarm (figuur a). Deze afwijking was begonnen als een roze vlek zonder duidelijke klachten. Bij lichamelijk onderzoek werd een matig scherp begrensde, gehypopigmenteerde macula gezien. Aanvankelijk werd gedacht aan een mycose en werd patiënt behandeld met seleensulfideshampoo, zonder resultaat. Later bemerkte patiënt dat hij minder gevoel had ter plaatse van de vlek. Patiënt werd verwezen naar de poli Dermatologie. Daar werd gedacht aan pityriasis versicolor. De behandeling had geen effect en de hypopigmentaties breidden zich uit naar de heup, onderrug en billen (figuur b). Er werden huidbiopten afgenomen. Er bleek sprake van een dermatitis met infiltraat rond de vaat-zenuwplexus, passend bij een vroege, niet-determineerbare (‘indeterminate’) vorm van lepra. Lepra wordt veroorzaakt door Mycobacterium leprae en verspreidt zich mogelijk hematogeen na respiratoire overdracht en via contact met beschadigde huid. De incubatietijd varieert van een jaar tot tientallen jaren. Er worden in Nederland jaarlijks 5-10 nieuwe patiënten met lepra gediagnosticeerd; zij zijn afkomstig uit Zuidoost-Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Patiënt werd verwezen naar de afdeling Tropendermatologie van het AMC waar combinatietherapie werd ingezet, bestaande uit rifampicine, dapson en clofazimine, voor een periode van 1,5-2 jaar.

Figuur 1

Diagnose

Hypopigmentaties bij lepra.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk de Vaart, Hilversum

Drs. J.C. van den Broek, huisarts in opleiding; drs. A. Verdam-de Witte, huisarts.

Contact drs. J.C. van den Broek (jcvandenbroek@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Jessica C. van den Broek ICMJE-formulier
Anneke Verdam-de Witte ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties