Een man met recidiverende buikpijnaanvallen

Wat is de diagnose?
Sarah Rhöse
Bob J. van Wely
Bart P. Ramakers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1453
Abstract

Casus

Een 56-jarige man had acute pijn links boven in de buik. Hij was bekend met aanvalsgewijze buikklachten. Een CT-scan van het abdomen toonde, naast een fors gedilateerd colon transversum, ook een congenitale variant van de lever: de rechter en linker leverkwab waren in twee separate delen aanwezig (figuur 1a en 2a). Bij laparotomie waren er aanwijzingen voor een langer bestaande, mogelijk intermitterende torsie van het colon transversum, waarvoor we een transversumresectie met primaire anastomose verrichtten. Tevens legden we een beschermend dubbelloops ileostoma aan. Pathologisch onderzoek toonde geen specifieke afwijkingen. 8 maanden later, 6 dagen na het opheffen…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Bernhoven, Uden.

Afd. Intensive Care: S. Rhöse, MSc, arts-assistent; dr. B.P. Ramakers, internist-intensivist.

Afd. Chirurgie: dr. B.J. van Wely, chirurg.

Contact S. Rhöse, MSc (s.rhose@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. M.J.A. Gondrie, radioloog, Ziekenhuis Bernhoven, beoordeelde de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Sarah Rhöse ICMJE-formulier
Bob J. van Wely ICMJE-formulier
Bart P. Ramakers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties