Een man met recidiverende buikpijnaanvallen

Diagnose in beeld
17-11-2017
Sarah Rhöse, Bob J. van Wely en Bart P. Ramakers

Casus

Een 56-jarige man had acute pijn links boven in de buik. Hij was bekend met aanvalsgewijze buikklachten. Een CT-scan van het abdomen toonde, naast een fors gedilateerd colon transversum, ook een congenitale variant van de lever: de rechter en linker leverkwab waren in twee separate delen aanwezig (figuur 1a en 2a). Bij laparotomie waren er aanwijzingen voor een langer bestaande, mogelijk intermitterende torsie van het colon transversum, waarvoor we een transversumresectie met primaire anastomose verrichtten. Tevens legden we een beschermend dubbelloops ileostoma aan. Pathologisch onderzoek toonde geen specifieke afwijkingen. 8 maanden later, 6 dagen na het opheffen van het ileostoma, werd ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee