Een man met pijn op de borst na veelvuldig braken

Wat is de diagnose?
Hendrik W.P.C. van de Meerendonk
Noureddine Moumli
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1183
Abstract

Casus

Een 60-jarige man werd naar het ziekenhuis verwezen wegens pijn op de borst en gewichtsverlies. De klachten waren een maand eerder begonnen, na een periode van braken. Onder de verdenking van een pneumonie had de huisarts hem behandeld met antibiotica, ondanks het ontbreken van koorts, kortademigheid of hoesten. Omdat klinisch herstel uitbleef, werd een thoraxfoto gemaakt die een hydropneumothorax liet zien (figuur a). Kweken van het pleuravocht toonden groei van vergroenende streptokokken (waaronder Streptococcus salivarius), micro-organsimen die als commensalen in de mond-keelholte voorkomen. Deze bevindingen wezen op een open verbinding tussen maag-darmkanaal en pleuraholte. Op de slikfoto werd…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, Utrecht.

Afd. Longziekten: drs. H.W.P.C. van de Meerendonk, arts-assistent.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. N. Moumli, arts-assistent.

Contact drs. H.W.P.C. van de Meerendonk (hvandem@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 10 december 2009
Dr. Teun Weits, radioloog, beoordeelde de röntgenonderzoeken.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties