Een man met pijn in de bovenbuik en pancytopenie

Wat is de diagnose?
Lotte Saes
Kirsten van Lom
Lennert Slobbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8502
Abstract

Casus

Een 41-jarige man kwam bij de huisarts met pijn in zijn bovenbuik. Bij lichamelijk onderzoek vermoedde de huisarts een vergrote milt, waarna hij patiënt naar het ziekenhuis verwees. Laboratoriumonderzoek toonde pancytopenie met opvallende monocytopenie, met in de leukocytendifferentiatie afwijkende, harige cellen (figuur). Echografisch onderzoek bevestigde de splenomegalie. We dachten aan ‘hairy cell’-leukemie, ofwel ‘pluizebol-leukemie’. Deze diagnose werd bevestigd met immunologisch onderzoek. De uitslag van het moleculaire onderzoek liet een mutatie zien in het oncogene BRAF-gen. Bij hairy-cell-leukemie is er sprake van een chronische B-celproliferatie. In Nederland is de jaarlijkse incidentie slechts ongeveer 40 patiënten. De ziekte wordt vooral…

Auteursinformatie

Haven Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

L. Saes, MSc, aios interne geneeskunde (tevens: Erasmus MC, Rotterdam); dr. L. Slobbe, internist-infectioloog.

Erasmus MC, afd. Hemato-oncologisch laboratorium-unit Hematocytologie, Rotterdam.

Dr. K. van Lom, hematocytoloog.

Contact L. Saes, MSc (lottesaes@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte Saes ICMJE-formulier
Kirsten van Lom ICMJE-formulier
Lennert Slobbe ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties