Een man met pancytopenie en mucosale afwijkingen

Wat is de diagnose?
Hanneke van Erp-van der Steen
Mariëtte C.A. van Kouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7049
Abstract

Casus

Een 57-jarige man met een gemetastaseerd slokdarmcarcinoom werd door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp verwezen vanwege huidafwijkingen en pijnlijke zweren in de mond (figuur). Patiënt was gedehydreerd omdat drinken pijnlijk was. Vanwege psoriasis gebruikte hij al jaren methotrexaat 15 mg/week, maar 6 maanden geleden was hij op eigen initiatief gestopt met de foliumzuurtabletten, omdat hij passageklachten had. Patiënt kende niet de preventieve werking van foliumzuur. De uitslag van het laboratoriumonderzoek toonde pancytopenie (referentiewaarden tussen haakjes): hemoglobine: 6,3 mmol/l (8,4-10,8); leukocyten: 3,2 x 109 g/l (4-11); trombocyten: 23 x 109 g/l (150-400). De uitslag van het PCR-onderzoek…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten, Nijmegen.

Drs. H. van Erp-van der Steen, aios mdl (thans: Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch); dr. M.C.A van Kouwen, mdl-arts.

Contact drs. H. van Erp-van der Steen (ha.v.erp@jbz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke van Erp-van der Steen ICMJE-formulier
Mariëtte C.A. van Kouwen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties