Een man met intra-abdominale noduli op een CT-scan

Wat is de diagnose?
Fabiënne G.M. Smeets
Frank P.J. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1503
Abstract

Casus

Een 38-jarige man die 7 jaar geleden behandeld was met chemotherapie voor de ziekte van Hodgkin, had enkele jaren later een recidief van de ziekte. Hij had daarvoor een autologe stamceltransplantatie ondergaan, waarop de ziekte in complete remissie was gegaan. Nu zagen wij hem terug op de polikliniek Hematologie met een controle-CT-scan waarop 4 nodulaire afwijkingen achter de blaas te zien waren, met een maximale diameter van 21 mm (figuur a). Hoewel er geen alarmsymptomen waren en de lokalisatie atypisch was, dachten wij aan een recidief van de ziekte van Hodgkin. Daarom werd tweemaal een CT-geleide punctie verricht, zonder…

Auteursinformatie

Zuyderland, locatie Sittard-Geleen, afd. Interne geneeskunde, Geleen.

Drs. F.G.M. Smeets, aios interne geneeskunde/maag-darm-leverziekten; drs. F.P.J. Peters, internist.

Contact drs. F.G.M. Smeets (fabienne.smeets@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fabiënne G.M. Smeets ICMJE-formulier
Frank P.J. Peters ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties