Een man met hypoxemie na een femurfractuur

Wat is de diagnose?
T. David Koster
Marlies van Dijk
Dirk-Jan Slebos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D987
Abstract

Casus

Een 25-jarige man met een blanco voorgeschiedenis werd naar de SEH gebracht vanwege een femurfractuur rechts na een hoogenergetisch trauma, waarvoor een intramedullaire femurpen werd geplaatst. Er was geen sprake van thoraxtrauma. Een dag later was patiënt progressief kortademig en had hij thoracale pijn en geringe hemoptoë. Tevens had hij koorts (39,2°C) en een tachycardie. De zuurstofsaturatie, die eerder niet-afwijkend was, was nu 90%. Verder ontwikkelde hij een anemie (Hb-waarde was gedaald van 9,7 naar 7,4 mmol/l), daalde het trombocytengetal (van 280 naar 142 x 109/l), en was er sprake van hypoxemie (Po2

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Longziekten, Groningen.

Drs. T.D. Koster en drs. M. van Dijk, longartsen in opleiding; dr. D.J. Slebos, longarts.

Contact drs. T.D. Koster (t.d.koster@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De radiologische beelden werden mede beoordeeld door dr. G.J. de Jonge, radioloog, UMCG.

Auteur Belangenverstrengeling
T. David Koster ICMJE-formulier
Marlies van Dijk ICMJE-formulier
Dirk-Jan Slebos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties