Een man met erytheem en pustels

Wat is de diagnose?
Christy E. van Drie
Maybritt I. Kuypers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5809
Abstract

Casus

Een 47-jarige man met een blanco medische voorgeschiedenis presenteerde zich op de SEH met erytheem en pustels (figuur a). Deze afwijkingen bevonden zich voornamelijk in de liesstreek en breidde zich snel uit. Vanwege een luchtweginfectie was patiënt 3 dagen eerder gestart met een kuur amoxicilline/clavulaanzuur. Op eigen initiatief had hij de medicatie gestopt, maar desondanks hadden de huidafwijkingen zich uitgebreid over zijn onderbuik, bovenbenen en billen. Patiënt maakte geen zieke indruk. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij gegeneraliseerd erytheem en multipele, deels confluerende, niet-folliculaire pustels die een diameter hadden van enkele millimeters. De huidafwijkingen namen zienderogen toe. Patiënt had geen…

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, afd. Spoedeisende Geneeskunde, Hoorn.

drs. C.E. van Drie, anios spoedeisende geneeskunde (thans: aios huisartsgeneeskunde); drs. M.I. Kuypers, SEH-arts KNMG.

Contact drs. C.E. van Drie (c.e.vandrie@amc.uva.nl)

Verantwoording

Drs. H.J.J. Sentis, dermatoloog (Westfriesgasthuis), droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Christy E. van Drie ICMJE-formulier
Maybritt I. Kuypers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties