Een man met een zwelling naast de neus

Wat is de diagnose?
Elodie Mendels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1475
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 61-jarige man werd op de polikliniek Dermatologie gezien wegens een asymptomatische zwelling rechts in het gelaat, naast de neus, die sinds een aantal maanden bestond. Verder vermeldde de patiënt wazig te zien met het rechter oog. Bij inspectie zagen wij een erythemateuze nodus met teleangiëctasieën van 1,5 cm in diameter, die los van de onderlaag lag. Er werd gedacht aan een epidermale, dan wel een lacrimale cyste. Vanwege de oogklachten, werd de patiënt doorverwezen naar de oogarts die de diagnose ‘panuveïtis’ stelde. De granulomateuze aard van deze ontsteking deed een systeemziekte vermoeden. Aanvullend serologisch onderzoek was negatief voor cytomegalovirus, epstein-barrvirus, herpes-simplexvirus en Borrelia burgdorferi. Laboratoriumonderzoek toonde een verhoogde concentratie acetylcholinesterase van 84 U/l (referentiewaarde: 7-20). Op een röntgenfoto van de thorax werd een normaal aspect van hart en longen gezien. Vanwege een verdenking op sarcoïdose, werd patiënt weer terugverwezen naar de dermatoloog, die een biopsie van de afwijking verrichtte. Pathologisch onderzoek toonde een uitgebreide granulomateuze ontsteking, met epitheloïde cellen, soms omringd door een band van T-lymfocyten, en verspreid meerkernige reuscellen. Een beeld dat zou kunnen passen bij sarcoïdose, wat verder werd ondersteund door de overige afwijkende bevindingen. Bij patiënt werd prednison gestart, met goed resultaat.

Figuur 1

Diagnose

Zeldzame cutane manifestatie van sarcoïdose.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht.

Contact E. Mendels, co-assistent (e.mendels@student.unimaas.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 2 november 2009
Dr. M. Prins (Mandy), dermatoloog en dr. C.F. Hommersom, oogarts in het Maxima Medisch Centrum, Eindhoven droegen bij aan dit artikel.

Ook interessant

Reacties

Joris
Vreekamp

Geachte Collega,

Een interessant artikel. De verhoogde lab-bepaling die genoemd wordt is waarschijnlijk ACE. Hetgeen bij 50-70% van de patienten met Sarcoidose verhoogd kan zijn., Uw uitschrijvind van deze afkorting is: acetylcholinesterase. Angiotensine-Converting Enzyme  is waar de afkorting ACE voor staat en hetgeen geassocieerd is met Sarcoidose. Acetylcholine wordt wel genoemd in bepaalde artikelen, edoch dan is er een beschrijving van Sarcoidose bij Myastemia Gravis.

Gaarne uw reactie op bovenstaande.

Joris Vreekamp, aios huisartsgeneeskunde

Elodie
Mendels

U heeft natuurlijk gelijk, in mijn oorspronkelijk ingeleverde artikel staat  ook ACE vermeld. Echter, de wetenschappelijk eindredacteur heeft dit tijdens het controleren van mijn artikel veranderd in acetylcholinesterase, met vervolgens wel de referentiewaarde van ACE. Ik heb dit bij het hercontroleren (wanneer de redactie het aangepaste artikel aan je teruggestuurt zonder de oude versie) helaas over het hoofd gezien. Erg jammer.
 

Elodie Mendels

 

Redactie

Hier is inderdaad iets niet goed gegaan.  Het moet inderdaad ACE zijn. Onze excuses.