Een man met een zware stem

Een man kijkt op zijn telefoon. Op het scherm staat een microfoon en wordt er een geluidsopname afgespeeld.
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6841
Abstract

Rectificatie

In de zin met de laboratoriumuitslagen is één uitslag verkeerd aangegeven: ‘vrij T3’ moet ‘vrij T4’ zijn.

Bij dit artikel horen geluidsfragmenten waarin een gedicht wordt uitgesproken. De rechten op dit gedicht berusten bij Singel Uitgeverijen. De geluidsfragmenten worden gepubliceerd met toestemming van de uitgeverij.

NTvG · Diagnose in geluid (eerste opname)

NTvG · Diagnose in geluid (tweede opname)

Casus

Een 57-jarige man ontwikkelde geleidelijk aan een droge huid en eczemateuze afwijkingen aan zijn voeten. Na consultatie van diverse artsen ging hij zelf op internet op zoek naar een oorzaak. Onder ‘droge huid’ trof hij als oorzaak hypothyreoïdie aan. In de beschrijving van deze ziekte herkende hij ook enkele andere klachten, zoals kouwelijkheid en minder kunnen transpireren. Hij wist na enig aandringen zijn huisarts over te halen om bloedonderzoek te doen. De uitslagen bevestigden het vermoeden (referentiewaarden tussen haakjes): TSH: 375 U/l (0,5-5); vrij T3: < 3 pmol/l (12-20). Hij belde een familielid die internist is, en deze realiseerde…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. Y.M. Smulders, internist.

Contact Y.M. Smulders (y.smulders@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties