Een man met een verkleurde neus

Wat is de diagnose?
Caro Mo
Gayle E. van der Kraaij
Robert J.T. van der Leest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6573
Abstract

Casus

Een 42-jarige man werd door de kno-arts gezien vanwege een pijnloze, progressieve huidafwijking sinds 8 maanden. De kno-arts dacht aan een hematoom of infectie. Een CT-scan suggereerde een beeld passend bij sarcoïdose, waarna patiënt werd verwezen naar de longarts en de dermatoloog. Op de polikliniek Dermatologie zagen wij over de neus een solitaire, matig scherp begrensde, erythemateuze tot lividekleurige, fors geïndureerde en vast aanvoelende plaque ter grootte van een kinderhandpalm (figuur a). Verder was er in de hals een vast-elastische, gladde zwelling met een diameter van 1 cm palpabel. Elders op het lichaam waren geen huidafwijkingen zichtbaar en de…

Auteursinformatie

UWV, afd. Sociaal medische zaken, Arnhem: C. Mo, aios. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Dermatologie, Amsterdam: G.E. van der Kraaij, aios. Spaarne Gasthuis, afd. Dermatologie, Haarlem: dr. R.J.T. van der Leest, dermatoloog.

Contact C. Mo (caro.mo@uwv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Caro Mo ICMJE-formulier
Gayle E. van der Kraaij ICMJE-formulier
Robert J.T. van der Leest ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties