Een man met een vastzittende drain

Wat is de diagnose?
Marit Yska
Peter van Migem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3038
Abstract

Casus

Een 54-jarige man lag opgenomen op de afdeling Urologie. Hij had recent een robot-geassisteerde laparoscopische prostatectomie (RALP) ondergaan in verband met een prostaatcarcinoom. Tijdens de operatie werd, zoals gebruikelijk, een drain achtergelaten in de buikholte. Het betrof een siliconen drain zonder negatieve-drukdrainage, die na enkele dagen kon worden verwijderd. Peroperatief waren er geen bijzonderheden gemeld. Bij het verwijderen van de drain zat er een lang bloedstolsel in, dat tevens vastzat aan een weefselstructuur die mee uit de buik kwam. Deze structuur bleek de appendix vermiformis te zijn (figuur a). De patiënt had hier geen klachten van. Nadat we de…

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Urologie, Den Bosch.

Drs. M. Yska, aios urologie; drs. P. van Migem, uroloog.

Contact drs. M. Yska (marit.yska@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 17 januari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Zacharias
Dr. Z.J. de Langen

Ik heb het artikel "Diagnose in beeld: Een man met een vastzittende drain" ( Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3038) met belangstelling gelezen.  Het is echter jammer dat de auteurs geen kritische kantekeningen plaatsen bij de zin en onzin van postoperatieve abdominale wonddrains. Daar is altijd veel polemiek over en deze casus illustreert dat een kritische houding ten aanzien van het  gebruik van abdominale drains is zeer gerechtvaardigd blijft.

Zacharias de Langen, kinderchirurg n.p.