Een man met een afwijking op het palatum

Wat is de diagnose?
Jeroen P. Muller Kobold
Eelco S. Nijdam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2135
Abstract

Casus

Bij een 77-jarige man werd tijdens het aanmeten van een nieuw kunstgebit een donker gekleurde, omschreven afwijking op het palatum durum ontdekt (figuur). Behoudens een niet goed passend kunstgebit waren er geen klachten. Patiënt werd verwezen naar de kaakchirurg. Deze nam een biopt en daarmee werd de diagnose ‘melanoom van het palatum durum’ gesteld. Na overleg in het hoofd-halsteam werd besloten tot palatumresectie. Postoperatief werd een aangepast kunstgebit, in dit geval een klosprothese, geconstrueerd. Het orale melanoom is zeer zeldzaam; van alle melanomen betreft 0,2-8% een oraal melanoom. De aandoening wordt vaak pas in een laat stadium gediagnosticeerd, vanwege…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Chirurgie, Enschede.

Drs. J.P. Muller Kobold, arts in opleiding tot chirurg; drs. E.S. Nijdam, kaakchirurg.

Contact drs. J.P. Muller Kobold (j.muller-kobold@mst.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 28 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties