Een man met een acute visusdaling en slaapapneus

Klinische praktijk
Saskia Tadema
Jan Willem R. Pott
M. Francine Hoogslag-Bienfait
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4799
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Niet-arteritisch anterieur ischemisch oogzenuwlijden (‘non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy’, NAION) is de vaakst voorkomende acute opticusneuropathie bij mensen ouder dan 50 jaar.

Casus

Een 66-jarige man met hypertensie bezocht de oogarts vanwege een acute visusdaling en toenemende gezichtsvelduitval van het linker oog. Het oog was niet pijnlijk. Bij navraag gaf patiënt aan last te hebben van slaapapneus. Na aanvullend onderzoek stelden wij de diagnose ‘NAION’.

Conclusie

Er is geen effectieve behandeling voor NAION. Wel kunnen risicofactoren, zoals hypertensie en het obstructieve-slaapapneusyndroom, aangepakt worden om het risico op een recidief of NAION aan de contralaterale zijde te verkleinen.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Neurologie, Leeuwarden: drs. S. Tadema, anios neurologie. UMCG, afd. Oogheelkunde, Groningen: dr. J.W.R. Pott en drs. M.F. Hoogslag-Bienfait, oogartsen.

Contact S. Tadema (saskia.tadema@mcl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Saskia Tadema ICMJE-formulier
Jan Willem R. Pott ICMJE-formulier
M. Francine Hoogslag-Bienfait ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties