Een man met consolidatie van de rechter long

Wat is de diagnose?
Igor Krivokuca
Jan-Willem J. Lammers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A498
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 67-jarige man meldde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege acuut ontstane vertigo. De diagnose luidde ‘perifere vestibulaire aandoening’, nadat cerebellaire etiologie was uitgesloten middels CT. De routinematig aangevraagde röntgenfoto van de thorax toonde basaal in de rechter long consolidatie en hydrothorax e causa ignota. Patiënt had geen pulmonale klachten, maar wel ongeveer 20 pakjaren gerookt en 4 jaar asbestcontact gehad. Ondanks het asymptomatische pulmonale beloop werd aanvullend onderzoek gedaan. Een CT-thorax liet een ronde atelectase zien, met het typische verloop van de bronchovasculaire structuren tussen de perifere afwijking en de hilus: een ‘kometenstaart’ (‘comet tail sign’). Dit CT-beeld is in wezen voldoende voor de diagnose ‘ronde atelectase’. Gezien de voorgeschiedenis van nicotineabusus en asbestblootstelling verrichten wij, ter uitsluiting van een eventuele synchrone maligniteit, ook onderzoek van het pleuravocht, een bronchoscopie en een positronemissietomografie-scan met fluorodeoxyglucose (FDG-PET). Er werden geen afwijkingen gevonden. Een ronde atelectase is een benigne afwijking die aan asbest gerelateerd kan zijn (syndroom van Blesovsky), maar die ook kan ontstaan bij een niet aan asbest gerelateerde pleuritis. De afwijking blijft soms jarenlang bestaan, maar kan ook spontaan verdwijnen.

Figuur 1

Diagnose

Ronde atelectase.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Longziekten, Utrecht.

Drs. I. Krivokuca (thans: Zuiderzeeziekenhuis, Lelystad) en prof.dr. J.-W.J. Lammers, longartsen.

Contact drs. I. Krivokuca (i.krivokuca@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 6 april 2009

Ook interessant

Reacties