Een man met chronische buikpijn en obstipatie

Wat is de diagnose?
A.J. (Jan) van Overbeeke
Gijs D. Algie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1425
Abstract

Casus

Een 66-jarige man werd verwezen naar de afdeling Maag-darm-leverziekten wegens chronische buikpijn en obstipatie. Bij lichamelijk onderzoek was een mobiele, pijnloze zwelling in de onderbuik palpabel. Laboratoriumonderzoek was niet afwijkend. Een buikoverzichtsfoto toonde een gashoudende structuur van circa 14 x 12 cm. Er werd CT-abdomen verricht met rectale toediening van contrast. De afwijking had een dunne wand met regelmatige begrenzing, zonder contrast, feces of vochtspiegels. Er leek continuïteit te zijn met het colosigmoïd. Coloscopie liet behoudens enkele divertikels in het sigmoïd geen afwijkingen zien. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een reuzendivertikel van het colon, dan wel een duplicatiecyste. Patiënt werd…

Auteursinformatie

MC Zuiderzee Ziekenhuis, Lelystad, afd. Chirurgie.

Drs. A.J. van Overbeeke, tropenarts in opleiding; drs. G.D. Algie, chirurg.

Contact drs. A.J. van Overbeeke (janvanoverbeeke@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 3 november 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties