Een man met buikpijn, braken en obstipatie
Open

Diagnose in beeld
30-01-2009
Aernout R.J. Langeveld en Wouter Dinkelaar

Casus

Een 69-jarige man werd gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met pijn rechts onder in de buik, braken en het uitblijven van ontlasting sinds 2 dagen. Hij was matig ziek en had een bolle, tympanische buik zonder peristaltiek. Er was geen koorts of peritoneale prikkeling. Het laboratoriumonderzoek toonde slechts een geringe verhoging van de concentratie C-reactieve proteïne (10 mg/l) en leukocytose (26,2 x 109/l). De buikoverzichtsfoto liet coprostase en uitgezette dunnedarmlissen zien. CT toonde ter plaatse van het coecum een invaginatie op basis van een hypodense afwijking met de densiteit van vetweefsel – waarschijnlijk een lipoom – in het ...