Een man met botvorming in de longen

Speld in een hooiberg
Kelly M.C. van Doorn-Hogervorst
Maarten K. Ninaber
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6453
Abstract

Casus

Een 71-jarige man kwam bij de longarts vanwege een doorgemaakte spontane pneumothorax. Patiënt was al 10 jaar bekend met een asymptomatische, ongeclassificeerde longfibrose, mogelijk gerelateerd aan de beroepsmatige blootstelling aan schoolkrijt. Hij had een gezonde leefstijl. Vanwege het stabiele klinische beeld werd hij al 7 jaar niet meer gecontroleerd, totdat hij onlangs een spontane pneumothorax kreeg. Om een onderliggende oorzaak op te sporen verrichtte de longarts een CT-scan van de thorax. De CT-scan liet dendriforme pulmonale ossificatie (DPO) zien (figuur).

DPO is een zeldzame complicatie van longfibrose. Het is niet bekend of DPO een relatie heeft met krijtexpositie. Risicofactoren…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Longziekten, Leiden: K.M.C. van Doorn-Hogervorst, MSc, physician assistant; dr. M.K. Ninaber, longarts.

Contact K.M.C. van Doorn-Hogervorst (k.m.c.van_doorn-hogervorst@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. J. Lauran Stöger, radioloog LUMC, gaf commentaar op de inhoud van het manuscript en leverde de radiologische beelden aan.

Auteur Belangenverstrengeling
Kelly M.C. van Doorn-Hogervorst ICMJE-formulier
Maarten K. Ninaber ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties