Een man met aanhoudende thoracale pijn

Wat is de diagnose?
Martin J. van Veen
Joost M. Klaase
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1426
Abstract
Download PDF

Casus

Een 46-jarige man werd verwezen wegens aanhoudende pijn van het borstbeen en tussen de schouderbladen. Tweeënhalve maand eerder was hij met de mountainbike over de kop geslagen en met zijn borst op een boomstronk terechtgekomen. Bij lichamelijk onderzoek werd een lichte kyfosestand, een vast-aanvoelende, drukpijnlijke zwelling over het sternum en drukpijn op de thoracale wervelkolom gevonden. Er waren geen neurologische afwijkingen. Röntgenfoto’s en een CT-scan van de thorax lieten een fractuur van thoracale wervels 5 en 6 zien en een luxatie van het manubrium sterni ten opzichte van het corpus sterni (figuur). Omdat het letsel al langer bestond werd patiënt verwezen voor oefentherapie en houdingsadviezen ter preventie van verdere kyfosering. Hij was 6 maanden na het ongeval weer in staat zijn werkzaamheden te verrichten. Dit gecombineerde letsel van sternum en thoracale wervelkolom komt weinig voor; de exacte incidentie is niet bekend. Meestal is het lestel een gevolg van een directe kracht op het sternum met flexie-compressieletsel van de thoracale wervelkolom. Er zijn verschillende therapeutische opties, zowel conservatief als operatief met gesloten of open repositie en interne fixatie van het sternum. Uitstel van behandeling kan leiden tot thoraxdeformiteit en kyfose.

Figuur 1

Diagnose

Sternumluxatie en fractuur van thoracale wervels v en vi.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Chirurgie, Enschede.

Drs. M.J.F. van Veen, anios chirugie (thans: aios); dr. J.M. Klaase, chirurg.

Contact drs. M.J. van Veen (martin.vanveen@gmail.com)

Verantwoording

Drs. Jan B.J. van den Nieuwboer, radioloog beoordeelde de CT-scan.
Aanvaard op 3 juni 2010

Gerelateerde artikelen

Reacties