Een luchtig gevoel

Wat is de diagnose?
Julien P. van Oosten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3631
Abstract

Casus

Wij zagen een 65-jarige man op de Spoedeisende Hulp met ‘een luchtig gevoel’ in de linker thoraxhelft. Die ochtend was hij wakker geworden met het gevoel ‘door de maag adem te halen’. De voorgeschiedenis vermeldde een cerebraal en lymfogeen gemetastaseerd bronchuscarcinoom, waarvoor hij palliatieve chemotherapie kreeg. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een licht dyspnoeïsche man en hoorden wij verminderd ademgeruis links. Bij vermoeden op een pneumothorax lieten wij een thoraxfoto maken (figuur). Deze toonde een beeld passend bij een pneumopericardium. Om deze diagnose te bevestigen en een bijkomende pneumothorax uit te sluiten werd een CT-scan van de thorax gemaakt…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag: drs. J.P. van Oosten, aios interne geneeskunde.

Contact J.P. van Oosten (juulvanoosten@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Julien P. van Oosten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties