Een liesbreuk bij een jong meisje; sporadisch uiting van testiculaire feminisatie

Klinische praktijk
J.M.H. Ubachs
P.R.G. Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2071-3
Abstract

Samenvatting

Bij een 17-jarige vrouw met primaire amenorroe waren de bevindingen bij lichamelijk onderzoek: normale mammae en genitalia externa, nauwelijks oksel- of pubisbeharing, een blind eindigende vagina en geen voelbare uterus of adnexa. Bij aanvullend onderzoek bleken de laatste afwezig, was de serumtestosteronconcentratie sterk verhoogd en het karyotype 46,XY. De diagnose was ‘testiculaire feminisatie’ (androgeen ongevoeligheidssyndroom).

Patiënte had als kind een bilaterale liesbreukoperatie ondergaan, waarbij zich ‘ovaria’ bevonden in de breukzakken. Dit had gezien kunnen worden als het eerste teken van het syndroom; een dergelijke bevinding dient te leiden tot verder onderzoek.

De meeste patiëntes met testiculaire feminisatie bezoeken de arts vanwege primaire amenorroe. Het vroeg stellen van de diagnose is belangrijk vanwege het met de leeftijd toenemende risico van maligne ontaarding van de intra-abdominaal gelegen testes (eventueel ook bij familieleden). Ook kan het kind zo geleidelijk op haar toekomst worden voorbereid.

Auteursinformatie

Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg, locatie De Wever, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Afd. Gynaecologie: dr.J.M.H.Ubachs, gynaecoloog.

Afd. Chirurgie: dr.P.R.G.Brink, chirurg.

Contact dr.J.M.H.Ubachs

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties