Een kleine mazelenexplosie in een geheel gevaccineerde populatie

Onderzoek
T.F. Weijers
C. Annes
J.G. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:416-7

Inleiding

Ongeveer een derde deel van het personeel van de Amerikaanse vliegbasis in Soesterberg woont in het bij de basis behorende woonoord Camp New Amsterdam. De overigen wonen in de ruime omgeving van de basis, temidden van de Nederlandse bevolking. Hun kinderen bezoeken vrijwel zonder uitzondering de Amerikaanse school in Camp New Amsterdam.

In mei 1986 werden op deze school met 500 leerlingen 7 kinderen ziek (1,4). De klinische diagnose mazelen werd zonder moeite gesteld. Er was geen sprake van een gemitigeerde vorm van mazelen. Er werd een normaal ziekteverloop gezien, zonder complicaties zoals pneumonie of otitis media. Leeftijd, vaccinatietijdstip en ziekteverschijnselen van deze 7 patiënten zijn vermeld in de tabel.

In alle 7 gevallen kon het Laboratorium voor Virologie van het RIVM de klinische diagnose mazelen bevestigen, hoewel de gepaarde sera te laat waren afgenomen. In één geval (patiënt A) kon nog een significante titerstijging in de complementbindingsreactie…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Virologie, Bilthoven.

USAF-clinic, Huis ter Heide.

C.Annes, M.D.

Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland, Amersfoort.

Mw.J.G.Meijer.

Contact T.F.Weijers, medisch microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties