Een klacht na een klacht

Klinische praktijk
C.A. Postema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:641-3

Dames en Heren,

In de praktijk van alledag doen hulpverleners hun best om zo goed mogelijk zorg te verlenen aan degenen die voor hulp op hen zijn aangewezen. In enkele gevallen is er aanleiding om die zorg intensiever te doen zijn dan gebruikelijk. De zorg wordt niet altijd gewaardeerd en kan zelfs voor betrokkenen aanleiding kan zijn tot het indienen van een klacht.

Ik wil uit de veelheid van klachten die jaarlijks de Geneeskundige Inspectie bereiken er enkele met u bespreken.

De brief van de 59-jarige man, echtgenoot van wijlen patiënt A, bevatte nogal wat beschuldigingen. Eigenlijk was de klacht gericht aan een Nederlandse organisatie op het gebied van de kankerbestrijding, doch kennelijk had klager op het laatste moment besloten om de Inspectie op de hoogte te stellen, getuige de met de hand erbij geschreven adressering. Klager schetste de ziektegeschiedenis van zijn vrouw die een half jaar tevoren na een…

Auteursinformatie

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, Rijswijk.

Contact C.A.Postema, Geneeskundig Inspecteur

Ook interessant

Reacties