Eén keer asbest: levensgevaarlijk?

Opinie
Paul Baas
J.A. (Sjaak) Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7653
Abstract

Met regelmaat duiken in de pers verhalen op over plotselinge asbestblootstelling. Als ergens asbest is aangetroffen worden huizen en soms zelfs wijken ontruimd, zoals recent in het Twentse Westerhaar en op het Utrechtse Kanaleneiland. De vragen die dan bij omwonenden rijzen zijn: ‘Hoe gevaarlijk is een mogelijke blootstelling?’ en ‘Wat kan ik doen om schadelijke effecten te voorkomen?’. De risico’s van dergelijke incidentele asbestexposities zijn nauwelijks bekend, maar de psychosociale gevolgen zijn vaak groot.

Om deze vragen in het juiste perspectief te zien, moeten wij eerst kijken naar de uitkomsten van studies onder de beroepsbevolking die aan asbest is blootgesteld. In het januarinummer van het Journal of the American College of Occupational and Environmental Medicine beschrijven Offermans et al. de risico’s van al dan niet beroepsgebonden asbestexpositie in een groot Nederlands cohort.1 Het betreft een prospectief onderzoek van ruim 17 jaar naar de relatie tussen asbest en mesothelioom, longkanker…

Auteursinformatie

AVL/NKI, afd. Thorax Oncologie, Amsterdam.

Prof.dr. P. Baas en dr. J.A. Burgers, longartsen.

Contact P. Baas (p.baas@nki.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Paul Baas ICMJE-formulier
J.A. (Sjaak) Burgers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties