Een jongen met huidafwijking op de pols

Wat is de diagnose?
Lotje Anna Hoogervorst
Koen Steentjes
Pieter Bas de Witte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6354
Abstract

Casus

Een 13-jarige jongen met blanco voorgeschiedenis bezocht de chirurg met een sinds 10 dagen bestaande zwelling op het dorsum van de rechter pols. Zes maanden geleden had hij dezelfde pols tegen een tafel gestoten, destijds zonder huidletsel. Röntgenonderzoek had een fractuur uitgesloten. Vanwege persisterende pijnklachten werd destijds besloten om antalgisch gips aan te leggen voor 1 week. Verdere controleafspraken vonden plaats via zijn huisarts. De chirurg zag een glanzende, rode, bolvormige zwelling van circa 1 bij 1 cm. Zonder aanvullende beeldvorming en zonder afname van weefsel voor pathologie volgde een excochleatie van de laesie. Ondanks diverse keren aanstippen van…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, afd. Orthopedie: L.A. Hoogervorst, arts-onderzoeker (tevens afd. Medische Besliskunde); K. Steentjes, aios; dr. P.B. de Witte, (kinder)orthopedisch chirurg.

Contact L.A. Hoogervorst (l.a.hoogervorst@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotje Anna Hoogervorst ICMJE-formulier
Koen Steentjes ICMJE-formulier
Pieter Bas de Witte ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties