Een jongen met focale myositis in de hals

Klinische praktijk
Serge Prop
Dannis van Vuurden
Martijn van der Kuip
J. Patrick van der Voorn
Frans B. Plötz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6935
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Focale myositis is een zeldzame, idiopathische pseudotumor die meestal voorkomt in een extremiteit bij volwassen.

Casus

Een 8-jarige jongen presenteerde zich met een sinds enkele maanden bestaande zwelling in de hals en koorts. Echografisch werd een inhomogene massa gezien die paste bij de diagnose ‘lymfadenitis’. Na 9 dagen antibiotische therapie persisteerden de koortspieken en nam de zwelling niet af. Een MRI-scan van de hals toonde continuïteit van de zwelling met de M. sternocleidomastoideus; dit is verdacht voor een maligniteit. Microscopisch onderzoek toonde echter geen maligne cellen, maar een lymfoplasmacytair ontstekingsinfiltraat met degeneratie van spiervezels en bindweefselvorming passend bij focale myositis. Er werd een expectatief beleid gevoerd en een jaar later was de zwelling vrijwel geheel verdwenen.

Conclusie

Focale myositis kan zich uiten als een cervicale zwelling. Echografisch kan de afwijking moeilijk te onderscheiden zijn van lymfadenopathie of een maligniteit. Bij onvoldoende respons op empirische antibiotische therapie dient focale myositis in de differentiaaldiagnose te worden opgenomen.

Auteursinformatie

Tergooiziekenhuizen, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum.

Drs. S. Prop, anios kindergeneeskunde; dr. F.B. Plötz, kinderarts-intensivist.

VUmc, Amsterdam.

Afd. Kinderoncologie: drs. D. van Vuurden, kinderarts-oncoloog/hematoloog.

Afd. Kinderinfectieziekten en immunologie: dr. M. van der Kuip, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

Afd. Pathologie: dr. J.P. van der Voorn, klinisch patholoog.

Contact drs. S. Prop (sergeprop@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Serge Prop ICMJE-formulier
Dannis van Vuurden ICMJE-formulier
Martijn van der Kuip ICMJE-formulier
J. Patrick van der Voorn ICMJE-formulier
Frans B. Plötz ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties