Een jongen met een spontane miltruptuur

Een complicatie van mononucleosisinfectiosa
Casuïstiek
15-08-2019
Dineke Ypma, Constant Coolsma, Hasan Eker, Marc Vrooland, Ted W.F. Vink en Heleen Lameijer

Samenvatting

Achtergrond

Een spontane miltruptuur treedt bij 0,1-0,2% van de patiënten met mononucleosis infectiosa op en gaat gepaard met een hoge mortaliteit (9-13%). Meestal gaat er geen trauma aan de miltruptuur vooraf.

Casus

Een voorheen gezonde, 17-jarige jongen komt naar de SEH vanwege acuut ontstane pijn linksboven in de buik en in de linker schouder. Er zijn aanvankelijk geen tekenen van shock, maar wel van een acute buik. Ook worden op beide farynxbogen puskoppen gezien. Spoedechografie toont vrij vocht in het abdomen en op een CT-scan van het abdomen is een actieve miltbloeding zichtbaar. Patiënt ondergaat een embolisatie van de A. lienalis. Serologisch onderzoek is positief voor een recente infectie met het Epstein-Barr-virus.

Conclusie

Bij jonge patiënten met tekenen van een acute buik en faryngitis moet – in afwezigheid van een voorafgaand trauma – gedacht worden aan een spontane miltruptuur. De ernst van een miltruptuur kan aanvankelijk onderschat worden, omdat hemodynamische instabiliteit en tekenen van shock pas laat optreden.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing