Een jonge vrouw met een levertumor en hypercalciëmie

Klinische praktijk
P.M.J. Zelissen
J. van Hattum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1705-7
Abstract

Samenvatting

Bij een 26-jarige vrouw werden tijdens de eerste zwangerschap een primair cholangiocarcinoom in de lever en hypercalciëmie zonder aanwijzingen voor botmetastasen vastgesteld. Voordien had zij gedurende 8 jaar een oraal anticonceptivum ingenomen. Aan de hand van de literatuur wordt de mogelijke samenhang tussen maligne levertumoren en zwangerschap of gebruik van orale contraceptiva besproken, alsmede het voorkomen en de pathogenese van hypercalciëmie.

Ofschoon overtuigende bewijzen ontbreken, zijn er argumenten die pleiten voor een samenhang tussen het ontstaan van maligne levertumoren en het gebruik van geslachtshormonen. ‘Humorale hypercalciëmie’ blijkt ook bij leverkanker geen zeldzame bevinding te zijn.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie, Postbus 16250, 3500 CG Utrecht.

P.M.J.Zelissen, internist (thans: afd. Klinische Endocrinologie); J.van Hattum, gastro-enteroloog.

Contact P.M.J.Zelissen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties