Een jonge vrouw met een centrale facialisparese

Klinische praktijk
Christiaan M. Broere
B.R. (René) de Witte
J.F.H.M. (Franka) Claes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6963
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het onderscheid tussen een centrale en perifere aangezichtsverlamming kan moeilijk zijn, maar is van groot belang voor de diagnostiek en behandeling. Een tumefactieve demyeliniserende afwijking (‘tumefactive demyelinating lesion’, TDL) is een zeldzame aandoening die soms voor diagnostische problemen zorgt vanwege de gelijkenis met een hersentumor.

Casus

Wij presenteren een 20-jarige patiënte die de huisarts bezocht vanwege een licht afhangende mondhoek rechts. De huisarts startte behandeling met orale glucocorticoïden vanwege een vermeende idiopathische perifere aangezichtsverlamming en verwees haar naar de polikliniek Neurologie. Bij herhaald neurologisch onderzoek bleek er sprake van een centrale facialisparese rechts. Een MRI van het cerebrum toonde een grote aankleurende afwijking in de linker hemisfeer. Na uitgebreid aanvullend onderzoek werd de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘TDL’ gesteld. Gezien de geringe klinische verschijnselen werd een expectatief beleid gevoerd. Patiënte herstelde spontaan en herhaald MRI-onderzoek toonde partiële regressie van TDL.

Conclusie

TDL wordt vaak beschouwd als een eerste presentatie van multipele sclerose. Nauwkeurige analyse met MRI-onderzoek kan helpen de diagnose te stellen zonder dat biopsie noodzakelijk is.

Auteursinformatie

Vlietland Ziekenhuis, Schiedam.

Afd. Neurologie: drs. C.M. Broere, anios neurologie (thans: Reinier de Graaf Gasthuis, Delft); drs. J.F.H.M. Claes, neuroloog.

Afd. Radiologie: drs. B.R. de Witte, radioloog.

Contact drs. C.M. Broere (broerechristiaan@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Christiaan M. Broere ICMJE-formulier
B.R. (René) de Witte ICMJE-formulier
J.F.H.M. (Franka) Claes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties