Een inkijk in de psychodermatologie
Open

Klinische les
14-03-2013
Andrea W.M. Evers, Marianne B. Crijns en Patrick M.J.H. Kemperman

Dames en Heren,

De invloed van psychologische factoren op de huid in het algemeen en op huidaandoeningen in het bijzonder wordt al lang onderkend. De psychodermatologie is in tegenstelling tot andere psychologische onderzoeksgebieden bij lichamelijke aandoeningen echter een relatief jong wetenschapsgebied. Zij wordt doorgaans slechts beperkt ingepast in de dagelijkse praktijk.

Psychologische factoren kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij dermatologische aandoeningen. Daarom is het niet geheel terecht dat dermatologen, huisartsen en andere zorgverleners de psychodermatologie in de praktijk weinig toepassen.1-3 In deze klinische les wordt de invloed van een huidaandoening op de kwaliteit van leven geïllustreerd (patiënt A) en wordt gedemonstreerd hoe psychodermatologische factoren invloed kunnen hebben op het beloop (patiënt B) en het ontstaan (patiënt C) van een huidaandoening.

Patiënt A is een jonge vrouw van 25 jaar. In het verleden heeft zij in een ander ziekenhuis een excisie ondergaan van een melanoom op het linker bovenbeen; bij histopathologisch ...