Een inkijk in de psychodermatologie

Klinische praktijk
Andrea W.M. Evers
Marianne B. Crijns
Patrick M.J.H. Kemperman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5659
Abstract

Dames en Heren,

De invloed van psychologische factoren op de huid in het algemeen en op huidaandoeningen in het bijzonder wordt al lang onderkend. De psychodermatologie is in tegenstelling tot andere psychologische onderzoeksgebieden bij lichamelijke aandoeningen echter een relatief jong wetenschapsgebied. Zij wordt doorgaans slechts beperkt ingepast in de dagelijkse praktijk.

Psychologische factoren kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij dermatologische aandoeningen. Daarom is het niet geheel terecht dat dermatologen, huisartsen en andere zorgverleners de psychodermatologie in de praktijk weinig toepassen.1-3 In deze klinische les wordt de invloed van een huidaandoening op de kwaliteit van leven geïllustreerd (patiënt A) en wordt gedemonstreerd hoe psychodermatologische factoren invloed kunnen hebben op het beloop (patiënt B) en het ontstaan (patiënt C) van een huidaandoening.

Patiënt A is een jonge vrouw van 25 jaar. In het verleden heeft zij in een ander ziekenhuis een excisie ondergaan van een melanoom op het linker…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Medische Psychologie, Nijmegen.

Prof.dr. A.W.M. Evers, klinisch psycholoog.

Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Dr. M.B. Crijns, dermatoloog.

Waterlandziekenhuis, afd. Dermatologie, Purmerend.

Drs. P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog.

Contact prof.dr. A.W.M. Evers (a.evers@mps.umcn.nl)

Verantwoording

Delen van de beschouwende tekst en van de casus van patiënt B zijn al eerder gepubliceerd (zie referenties 2 en 3).
Elly Kaats, maatschappelijk werkster (NKI-AVL), droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5659; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 9 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Andrea W.M. Evers ICMJE-formulier
Marianne B. Crijns ICMJE-formulier
Patrick M.J.H. Kemperman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties