Een immuungecompromitteerde man met koorts

Wat is de diagnose?
Sandra Nathalie Stapel
Sonja Zweegman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1700
Abstract

Casus

Een 42-jarige man met recidiefplasmocytoom in de linker sinus maxillaris werd opgenomen voor autologe stamceltransplantatie. Vóór opname was hij gedurende 4 maanden behandeld met dexamethason (cumulatieve dosering 1820 mg), in combinatie met eerst thalidomide, later bortezomib. 3 maanden vóór opname was een klein abces in de linker voetzool gedraineerd, waaruit Staphylococcus aureus, gevoelig voor clindamycine was gekweekt. Na 2 weken behandeling was het abces verdwenen. Enkele dagen na opname ontwikkelde patiënt koorts; bij lichamelijk onderzoek werden pijnlijke rode zwellingen in rechter bovenbeen en bovenarm gevonden, verdacht voor een subcutane infectie. Bij MRI werd het beeld van pyomyositis gezien…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Drs. S.N. Stapel, aios interne geneeskunde; dr. S. Zweegman, internist-hematoloog.

Contact Drs. S.N. Stapel (s.stapel@vumc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 7 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties