Een geval van uroptoë

Klinische praktijk
Speck, H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:1855-7