Een geval van splenectomie bij essentieele thrombopenie

Klinische praktijk
Reilingh, W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:441-5