Het beenmerg bij essentieele thrombopenie

Onderzoek
Bosch, C.F.L.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1936;80:1372