Een geval van fungus benignus testiculi

Klinische praktijk
Star, W.A. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:250-5