Twee gevallen van een beentje in het strottenhoofd

Klinische praktijk
Benjamins, C.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1915;59:2664-9