Een geval van conversie-hysterie

Klinische praktijk
Hoop, J.H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1938;82:4495-501