HIV-seroconversie

W.J.Chr. van Gestel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1196

In de AIDS-voorlichting in Nederland is tot op heden geadviseerd om voor het uitsluiten van seroconversie een termijn van 3 maanden in acht te nemen tussen het moment van mogelijke HIV-besmetting en het verrichten van een HIV-antistoftest. Publikaties in de internationale literatuur hebben twijfels doen rijzen over de mate van betrouwbaarheid die na deze termijn aan een seronegatieve test mag worden toegekend.1 Uit buitenlands onderzoek kan voorlopig worden geconcludeerd dat 3 maanden na infectie bij 71 van de onderzochten HIV-antistoffen aantoonbaar zijn (95-betrouwbaarheidsinterval: 49-94!). Na 6 maanden is 96 geseroconverteerd (95-BI: 87-100). De Permanente Commissie AIDS van de Gezondheidsraad…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties