Een gecompliceerde, doch geslaagde resuscitatie na een vruchtwaterembolie

Klinische praktijk
E.A.C. Bouman
J.A. Gutiérrez Y Leon
P.C.M. van der Salm
G.C.M.L. Christiaens
H.W. Bruinse
I.A.M.J. Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:747-9
Abstract

Samenvatting

Een 33-jarige vrouw, gravida IV, para III, met onverklaarde polyhydramnie werd bij een zwangerschapsduur van 29 weken in partu opgenomen. Direct na het spontaan breken van de vliezen ontstond asystolie. Na spoedsectio keerde het sinusritme terug. Bij relaparotomie wegens grote vullingsbehoefte en toenemende buikomvang waren ‘crush’-laesies aan de milt en de lever zichtbaar; hierop werd splenectomie verricht en werd de lever getamponneerd. Patiënte had na 7 maanden geringe restverschijnselen; haar zoon was 3 weken na zijn geboorte in goede conditie naar een ander ziekenhuis overgeplaatst. Vruchtwaterembolie is een zeldzame complicatie van de zwangerschap met veelal ernstige gevolgen voor moeder en kind. De diagnose wordt gesteld indien de volgende symptomen zich voordoen tijdens of direct aansluitend aan de partus, na uitsluiting van met name primair cardiopulmonale oorzaken: hartstilstand of acute hypotensie, acute respiratoire insufficiëntie en/of diffuse intravasale stolling. Bij een onverwacht klinisch beloop moet men andere diagnosen of resuscitatieletsels overwegen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Anesthesiologie: mw.E.A.C.Bouman en J.A.Gutiérrez y Leon, anesthesiologen.

Afd. Obstetrie: mw.P.C.M.van der Salm, assistent-geneeskundige; mw.dr.G.C.M.L.Christiaens en dr.H.W.Bruinse, gynaecologen.

Afd. Chirurgie: dr.I.A.M.J.Broeders, chirurg.

Contact mw.E.A.C.Bouman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties