De moedersterfte voorbij?

Klinische praktijk
B. Admiraal
F.J. Klumper
J.G. van der Hoeven
J.C.W. Taal
J. van Roosmalen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1177-80
Abstract

Dames en Heren,

Moedersterfte is een graadmeter voor de kwaliteit van het obstetrisch handelen. Is deze laag (in ons land sterven gemiddeld 10 vrouwen op 100.000 levendgeborenen), dan is de verloskundige zorg redelijk adequaat georganiseerd en van een goed niveau. In ontwikkelingslanden ligt dit sterftecijfer vaak aanzienlijk hoger met gemiddelden van 500 overleden moeders per 100.000 levendgeborenen.1-3

Een sterfte die zo laag geworden is als momenteel in ons land hoeft overigens niet altijd het gevolg te zijn van werkelijke verbeteringen. Om dat te zien dient men het blikveld te verleggen naar de ernstige langdurige morbiditeit waartoe zwangerschap en bevalling kunnen leiden. Soms is men er uitsluitend in geslaagd de sterfte uit te stellen tot voorbij de 42e dag post partum en om die reden onttrekt deze late sterfte zich vaak aan onze waarneming: ze valt niet onder de traditionele definitie van moedersterfte. Bij niet-sterfte is het begrip ‘ernstige morbiditeit’…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Verloskunde: mw.B.Admiraal, assistent-geneeskundige; F.J.Klumper en dr.J.van Roosmalen, gynaecologen.

Afd. Intensive Care en Beademing: dr.J.G.van der Hoeven, internist-intensivist.

Afd. Neurochirurgie: mw.J.C.W.Taal, neuroloog-intensivist.

Contact dr.J.van Roosmalen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties