Een focale leverafwijking na een normaal verlopen zwangerschap

Klinische praktijk
Hestia G. Vermeulen
Sjarlot Kooi
Wilco Lesterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B325
Abstract

Samenvatting

Twee maanden na een normaal verlopen zwangerschap presenteerde een 27-jarige vrouw zich met een focale leverafwijking, die op een CT-scan aanvankelijk geduid werd als ‘multipele leverceladenomen’. Twee maanden later bleek het echter om een metastase te gaan van een choriocarcinoom. Dit zeldzame ziektebeeld zal men vaak vergeten bij de differentiaaldiagnostiek van focale leverafwijkingen rond de zwangerschap. Ook omdat het gemetastaseerde choriocarcinoom curatief behandeld kan worden, is het een diagnose die niet gemist mag worden. Daarom is het aan te bevelen om ook de concentratie van humaan choriongonadotrofine (hCG) in het serum te bepalen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een focale leverafwijking.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. H.G. Vermeulen, arts in opleiding tot maag-darm-leverarts (thans: maag-darm-leverarts; Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen); dr. W. Lesterhuis, maag-darm-leverarts.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: dr. S. Kooi, gynaecoloog.

Contact drs. H.G. Vermeulen (h.vermeulen@zzlnd.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties