Een fanatieke wandelaarster met een pijnlijke enkel

Wat is de diagnose?
Georges F. Vles
Wieske Beertema-Knols
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7726
Abstract

Casus

Een 64-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis onder andere diabetes mellitus type 2 en adipositas, bezocht de polikliniek Orthopedie vanwege sinds 5 maanden spontaan optredende pijn aan de rechter enkel. Voorheen wandelde zij 6-8 h per dag, maar de laatste maanden werd de enkel na 15 minuten dik en pijnlijk. Bij lichamelijk onderzoek vonden wij een stabiele enkel met enige hydrops en drukpijn ter hoogte van de distale tibia. Conventionele röntgenopnames toonden geen afwijkingen. Een botscan liet een hyperperfusiebeeld zien met verhoogde osteoblastactiviteit in de distale tibia rechts (figuur a) en ook enige activiteitsverhoging bij de linker enkel. Op…

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Orthopedische chirurgie, Heerlen.

Dr. G.F. Vles, aios orthopedie; drs. W. Beertema-Knols, orthopedisch chirurg.

Contact dr. G.F. Vles (Gvs01@atriummc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Georges F. Vles ICMJE-formulier
Wieske Beertema-Knols ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties